Barwy Klubowe

Hasłem naczelnym grupy jest: „friend – fun – freedom”; logo stanowi zarys sylwetki motocyklisty na motocyklu. U dołu znajdują się południki. W motocykl wpisano cyfrę „3” i literę „f”. Litera „F” jest dla nas ważna jeszcze z innego powodu – to pierwsza litera nazwiska naszego ś.p. instruktora jazdy – Grzegorza Frelicha.
Początkowo nasze logo było kolorowe, ale nie było przeznaczone do „wyszycia”. Ponieważ mamy nadzieję kiedyś obszyć nasze kamizelki, postanowiliśmy zmienić kolorystykę logo. Wzór jednak pozostaje bez zmian. Ostateczna wersja powstała dzięki Szymonowi Horycznemu.